Objava Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi u 2019.

01.06.2018.

 

Urbroj: 01/1-132/4-18
Zagreb, 1. lipnja 2018.

NACIONALNIM SAVEZIMA TEHNIČKE KULTURE

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: HZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije Državnog proračuna za 2019. godinu u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A577028 - Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (Narodne novine, broj 124/2017) Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj na 26 sjednici održanoj 23. svibnja 2018 . godine donosi

ODLUKU
o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2019. godini


I. Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2019. godini s ukupnim planiranim/očekivanim iznosom od 18.008.625,00 kuna.

II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture www.hztk.hr 1. lipnja 2018. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim nacionalnim savezima tehničke kulture.

III. Rok za prijavu prijedloga programa je 18. rujna 2018. godine.

IV. Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:
1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2019. godini
2. Upute za prijavitelje
3. Obrasci:
a) Obrazac opisa programa
b) Obrazac proračuna programa
c) Obrazac popisa prijedloga programa s traženim iznosima
d) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
e) Obrazac izjave o partnerstvu
f) Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora
g) Obrazac životopisa edukatora
h) Obrazac za vrednovanje programa
i) Popis za provjeru administrativnih uvjeta Javnog poziva

V. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

Predsjednik HZTK
Ivan Vlainić, v. r.

vrh stranice