Poticanje razvoja tehničke kulture u Vukovarsko-srijemskoj županiji

28.12.2014.

Hrvatska zajednica tehničke kulture je zajedno s Hrvatskim fotosavezom, Hrvatskim filmskim savezom, Hrvatskim savezom CB radioklubova, Hrvatskom udrugom učeničkog zadrugarstva, Zajednicom tehničke kulture Vukovarsko-srijemske županije i u suradnji s Društvom pedagoga tehničke kulture Vukovarsko-srijemske županije, tijekom studenoga i prosinca 2014. godine, provela je projekt pod nazivom Poticanje razvoja tehničke kulture u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Ovim se projektom kroz niz radionica koje nisu obuhvaćene redovnim osnovnoškolskim programom, od filmske i fotografske, modelarske, automatike, orijentacije i komunikacije, pirografije i robotike, potaknuo razvoj novih ili su se „osvježili“ već postojeći izvannastavni sadržaji. Zahvaljujući usvojenim kompetencijama i osiguranoj osnovnoj opremi za rad, ove radionice nastavit će se organizirano provoditi u školama ili udrugama tehničke kulture te će se tako učenicima iz Vukovarsko-srijemske županije pružiti mogućnost kvalitetnog i organiziranog provođenja slobodnog vremena, razvoj tehničkih kompetencija, samostalnosti, kreativnosti i poduzetništva.

Radionice su održane u Vukovaru, Vinkovcima, Vođincima, Iloku i Županji te u općini Gunja, Rajevo Selo i Podgajce, a u njih je bilo uključeno 278 učenika i 76 učitelja i mentora iz škola, udruga tehničke kulture ili voditelja učeničkih zadruga iz Vukovarsko-srijemske županije. Domaćini radionica bili su: OŠ Antuna Bauera, OŠ Blage Zadre i OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara, OŠ Julija Benešića iz Iloka, OŠ Vođinci iz Vođinaca, Obrtničko-industrijska škola iz Županje, OŠ Antun i Stjepan Radić iz Gunje i udruga Multimedijalni centar Studio kreativnih ideja iz Gunje.

Hrvatska zajednica tehničke kulture provela je radionice iz osnova modelarstva i radionice iz osnova automatike u dvije osnovne škole: OŠ Julija Benešića iz Iloka i OŠ Antuna Bauera iz Vukovara; svaka u trajanju od 6 školskih sati. Na radionicama modelarstva sudjelovao je 61 učenik viših razreda osnovne škole i 1 učitelj tehničke kulture, a na radionicama automatike 59 učenika viših razreda i 4 učitelja.
Učenici i učitelji bili su iznimno zadovoljni provedenim radionicama jer dosad nisu imali prilike sudjelovati na ovakvim radionicama niti raditi sa suvremenom opremom. Na radionici modelarstva polaznici su naučili izrezivati šperploču na modelarskim strojevima, usvojili su načine grube i fine obrade drva te metode spajanja pozicija u tehničku tvorevinu uporabne vrijednosti. Na radionici automatike polaznici su usvojili osnove programiranja mikrokontrolera te su naučili koristiti eksperimentalnu pločicu uz spajanje elektroničkih elemenata u funkcionalnu tehničku tvorevinu.
Polaznici radionica bili su oduševljeni programom radionica, suvremenom opremom koja se koristila za izradu tehničkih tvorevina, načinom rada i suvremenim didaktičkim pristupom voditelja radionica.

Hrvatski fotosavez proveo je u Vukovaru fotoradionicu „Portret grada“, u kojoj je 16 učenika viših razreda OŠ Antuna Bauera i 2 mentora tijekom 19 sati radionice usvojilo osnovna znanja o korištenju digitalnog fotoaparata, snimanju u različitim svjetlosnim uvjetima, o vrijednosti sadržaja i vještini komponiranja fotografija. Usvojili su vještine izrade fotografija bez fotoaparata izradom crteža na c/b fotopapiru pomoću kemikalija, te izradom aplikacija na tekstilu – oslikavanjem majica. Sudionici su kroz anonimnu anketu istaknuli vrijednost cjelokupnog programa, snimanja fotoaparatom, oslikavanje majica i to što su naučili izražavati se iz srca.

Formiranjem školske fotoskupine započet će kontinuirani rad u ovoj školi, koordiniran i u suradnji s Hrvatskim fotosavezom, kroz nastavak istovrsnih radionica, organizacijom izložaba te sudjelovanjem učenika u programima Hrvatskog fotosaveza u drugim mjestima u Hrvatskoj.

Hrvatski filmski savez proveo je u OŠ Antun i Stjepan Radić u Gunji petodnevnu radionicu postprodukcije TV reportaže kroz koju je 20 učenika iz osnovnih i srednjih škola i 7 mentora i članova udruge Multimedijalni centar Studio kreativnih ideja (MMC SKIG) iz Gunje „komuniciralo“ o poplavama koje su se dogodile tijekom 2014. godine u Slavoniji (općini Gunja, Rajevo Selo i Podgajce) putem specifičnog medijskog oblika, TV – reportaže.
Zadaća radionice bila je upoznati najmlađe polaznike s procesom postprodukcije na filmu te im pobuditi interes za film kroz sudjelovanje u cjelogodišnjem radu udruge. Povrh navedenog, stariji članovi udruge - mentori imali su zadaću pripremiti materijal koji su snimili u vrijeme poplava i neposredno poslije, za arhiviranje. S obzirom na znatnu količinu izvornog materijala snimanog u teškim uvjetima (preko 25 h), bilo je potrebno izdvojiti tehnički ispravne i sadržajne dijelove kako bi se isti mogli pohraniti na profesionalni format, HDCAM vrpcu i pohraniti u arhiv.

Kao najveće postignuće ove radionice je probuđeni aktivni interes mladih prema filmu (vlastiti pokušaj snimanja i montaže na računalu u final cut programu). Bitan rezultat radionice je i pročišćeni arhivski materijal sniman u vrijeme poplava u Gunji, koji je postao trajna arhivska i dokumentacijska vrijednost.

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva (HUUZ) organizirala je radionice pirografije – obrade drveta paljenjem za učenike i voditelje učeničkih zadruga u Vinkovcima, Vukovaru i Županji, svaka u trajanju od tri školska sata. U radionicama je sudjelovalo 50 učenika i 20 voditelja učeničkih zadruga iz Vukovarsko-srijemske županije.

Sudionici su izrađivali pločice – magnete za frižider od modelarske šperploče i ukrašavali ih tehnikom pirografije, naučili su rukovati pirografom i unimatom. Ovim projektom promovirana je tehnička kultura kao i učeničko zadrugarstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji; a škole domaćini radionica dobile su na korištenje vrijedna sredstva za rad. Radionice pirografije će se sigurno nastaviti provoditi u organizaciji podružnice HUUZ-a Vukovarsko-srijemske županije.

Hrvatski savez CB radioklubova proveo je dvije radionice iz osnova topografije, orijentacije i komunikacije u OŠ Julija Benešića iz Iloka i OŠ Silvija Glavaševića iz Vukovara, svaka u trajanju od 6 školskih sati. U radionicama je sudjelovalo 72 učenika viših razreda i 6 učitelja tehničke kulture. Polaznici su naučili uspostaviti bazni centar (postaviti šator, antensku konfiguraciju - stup, rukovanje agregatom), orijentirati se pomoću kompasa i zemljovida te komunicirati pomoću PMR radio stanice (446 MHz), čime su stekli osnovne kompetencije kojima se mogu služiti u stvarnim elementarnim nepogodama i snalaziti se u prirodi.

Rezultat ovog projekta je i da je Zajednica tehničke kulture Vukovarsko-srijemske županije, u suradnji s Društvom pedagoga tehničke kulture, opremljena za samostalnu provedbu radionica automatike i robotike u Domu tehnike u Vinkovcima te za pripremu učenika za natjecanje mladih tehničara u području automatike i robotike. Ove radionice nastavit će se provoditi i nakon završetka projekta.

Ovakav oblik poticanja razvoja tehničke kulture je dobar početak revitalizacije praktične nastave u Vukovarsko-srijemskoj županiji i trebao bi biti dobar primjer (pokazne radionice - osiguravanje opreme i edukacija učitelja) na kojem bi se i ubuduće temeljila revitalizacija tehničke kulture u svim županijama u Republici Hrvatskoj.

Izdvojeni komentari učenika prikupljeni u anonimnoj anketi nakon završetka radionica:

 • Moja ocjena (radionice) je 5 zato što sam naučila kako napraviti kutijcu.
 • Meni se najviše svidjelo što smo morali sami rezati dijelove.
 • Naučila sam pravilno piliti drvo i šmirglati ga. Po prvi put sam pilila.
 • Prvi put sam radila sa strojem (za rezanje drva).
 • Kući ću to upotrijebiti i izrađivati nove modele. Trebalo bi napraviti brod sljedeći put.
 • Naučila sam, raditi s LED lampicama i raditi na malom računalu. Naučila sam što je malo računalo. Jako mi se svidjelo.
 • Po prvi put sam programirao.
 • Radila sam sa matičnom pločom i sa žicama.
 • Naučio sam kako spajati žice.
 • Moja ocjena (o radionici) je 5, zato što je ovo bila korisna radionica, naučila sam kako pravilno koristiti fotoaparat i naučila sam puno toga o fotografiranju.
 • Naučila sam da slika nesmije biti nakrivljena i mutna.
 • Naučilo sam odvajati „loše“ snimljeni video materijal od „dobro“ snimljenih tj. kritički gledati materijal i odvojiti te pohraniti sve ono što je iskoristivo i zanimljivo.
 • Slagao sam film.
 • Prvi put sam radila montažu a naučila svašta.
 • Naučila sam svašta novo kako treba raditi s kompjuterima.
 • Naučila sam biti oprezna i prvi puta sam radila pirografom.
 • Družili smo se i izrađivali lijepe pločice.
 • Bilo mi je lijepo, naučili smo pisati po drvetu...voljela bih da to ponovimo.
 • Svidjela mi se funkcionalnost stroja za paljenje.
 • Svidjelo mi se to što sam saznala kako se snalazi u nepoznatom prostoru.
 • Naučila sam kako treba pravilno držati i komunicirati s voki-tokijem.
 • Naučio sam mnoge korisne stvari koje će mi poslije pomoći na nastavi.
 • Sve što sam čuo (na radionici orijentacije i komunikacije) bilo je korisno.

Izdvojeni komentari mentora prikupljeni u anonimnoj anketi nakon završetka radionica:

 • Stečene kompetencije koristit ću u daljnjem obrazovanju i proizvodnji filmova.
 • Naučio sam kako prenijeti svoje znanje na druge.
 • Prvi put sam radio na stroju za sječ šperploču.
 • Može još ovakvih radionica u Vukovarsko-srijemskoj županiji, jer nema edukacije i opreme.
vrh stranice