Poziv na obilježavanje Dana ružičastih majica u CTK Osijek 28. 2. 2015.

20.02.2015.

Ove godine Centar tehničke kulture Zajednice tehničke kulture grada Osijeka će prvi put sudjelovati u akciji pod nazivom Dan ružičastih majica (Pink Shirt Day), koji se ove godine drugi puta obilježava u Hrvatskoj.

Ovaj dan tradicionalno se obilježava svake zadnje srijede u mjesecu veljači, no u CTK Osijek će ga obilježiti u subotu, 28. veljače 2015. od 10.00 do 11.00 sati kada će biti organizirana radionica iznenađenja.

Začetnik ideje o obilježavanju ovog dana u Hrvatskoj, ali i nositelj cjelokupnog programa vezanog uz Dan ružičastih majica je CEPN, Centar za edukaciju i prevenciju nasilja.

Ovaj dan je nastao kao simbol dječaka koji je bio izložen vršnjačkom nasilju upravo zbog dolaska u školu u ružičastoj majici. Ispostavilo se kako je ta majica simbolizirala dječakovu potporu teško bolesnoj majci. Vrlo brzo su se dječakovi školski kolege solidarizirali i pojavili u školi u ružičastim majicama koje su odmah postale simbol ove inicijative, a kasnije i međunarodno priznate.
Centr tehničke kulture Osijek uz radionice koje potiču polaznike da svrsishodnije koriste svoje slobodno vrijeme te dodatno razvijaju kreativnost i zajednički rad, je mjesto nulte tolarencaije bilo kakvog oblika nasilja.

ZTK GRADA OSIJEKA
CENTAR TEHNIČKE KULTURE OSIJEK
Nataša Dorić, mag.oec., voditeljica Centra tehničke kulture Osijek - ZTK Grada Osijeka
Trg Jurja Križanića 1, 31000 Osijek
Telefon: 212 677, Fax: 208 242
E- mail: ctkosijek@gmail.com

vrh stranice