Prijava obavljanja gospodarske djelatnosti udruga do 31. 3. 2015.

12.03.2015.

Neprofitne organizacije koje su započele ili već obavljaju gospodarsku djelatnost na tržištu, osobito djelatnosti ugostiteljstva i trgovine, a iste nisu prijavljene nadležnoj Poreznoj upravi, trebale su do 31. ožujka 2015. izvršiti upis u Registar poreznih obveznika prema svom sjedištu i ispuniti svoje porezne obveze.

Na stranicama Porezne uprave objavljen je poziv osobama koje nisu temeljno obveznici plaćanja poreza na dobit prema Zakonu o porezu na dobit (neprofitne organizacije, proračun i proračunski korisnici), a koje su započele ili već obavljaju gospodarsku djelatnost na tržištu, osobito djelatnosti ugostiteljstva i trgovine, a iste nisu prijavljene nadležnoj Poreznoj upravi, da najkasnije do 31. ožujka 2015. izvrše upis u Registar poreznih obveznika prema svom sjedištu i ispune svoje porezne obveze. Nakon isteka navedenog roka Porezna uprava pokrenuti će po službenoj dužnosti postupke prema svima koji nisu izvršili upis u navedeni Registar, a obavljaju gospodarsku djelatnost.


Bitno je istaknuti da se, sukladno pozitivnim poreznim propisima, niti na koji način ne ulazi u djelovanje samog neprofitnog sektora, već je u porezni sustav potrebno uključiti samo gospodarsku djelatnost, a s ciljem izvršavanja poreznih obveza koje proistječu temeljem obavljanja te djelatnosti.

vrh stranice