Savjeti za članice HZTK: Najava primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

30.01.2018.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka stupila je na snagu 24. svibnja 2016. godine, a primjenjivat će se izravno u svim državama članicama EU od 25. svibnja 2018. godine. Cilj Uredbe je pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima i stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite podataka u EU, a primjenjivat će se i na udruge.

U Republici Hrvatskoj je trenutno izrada Zakona o primjeni Uredbe.

Uredba o zaštiti osobnih podataka se odnosi na dijelom ili u potpunosti automatiziranu obradu osobnih podataka fizičkih osoba na području EU, bez obzira je li sama obrada osobnih podataka u EU, te ima li voditelj obrade sjedište u EU.

Uredba će se primjenjivati na sva trgovačka društva i tu nema iznimaka, isto tako primjenjivat će se i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, udruge, bolnice, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva, npr. kad ispred ulaznih vrata u kuću stave video nadzor.

Što se tiče državnih institucija, Uredba se primjenjuje na sve njih i te su institucije dužne obrađivati osobne podatke u okviru navedene Uredbe, osim u vezi kaznenopravnih aktivnosti, poput sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja istih te u područjima izvan nadležnosti prava EU-a.

U Vodiču za usklađenje s Općom uredbom o zaštiti podataka korisnik se upoznaje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka - nadzornim tijelom, osobnim podatkom u smislu Opće uredbe, pojedinim pojmovima, obradom osobnih podataka, načelima i pravnim temeljima obrade, utjecajem Opće uredbe na građane, pojedinim pravima građana, kriterijima za ograničenje prava građana, obvezama voditelja i izvršitelja obrade, prijenosu osobnih podataka u treće zemlje, sankcioniranju povrede Opće uredbe itd.

vrh stranice