STEM radionice

Nacionalni centar tehničke kulture je po svojoj opremljenosti te prepoznatljivim programskim ak­tivnostima jedinstveni centar tehničke kulture koji okuplja sudionike iz cijele Republike Hrvatske.
Od 2008. godine teče program Ljetne škole tehnič­kih aktivnosti koji prepoznaje sve više djece, mladih i njihovih roditelja, zbog čega je Hrvatska zajednica tehničke kulture 2017. godine održala uz uobičajena 2 i 3. dese­todnevni termin tijekom ljetnih školskih prazni­ka koji je bio namijenjen samo srednjoškolcima. Ispostavilo se da je nužno nastaviti program za osnovnoškolce programom za srednjoškolce te je 2018. treći termin prerastao u samostalni program – STEM radionice za srednjoškolce.
U programu STEM radionica 2019. sudjelovalo je 18 polaznika iz različitih dijelova Republike Hrvatske sred­njoškolskog uzrasta koji su izrađivali složenije projektne zadatke povezujući i unaprjeđujući ste­čena znanja iz različitih područja tehnike.
Polaznici STEM radionica aktivnim su sudjelovanjem u različitim radionicama izradili projektni zadatak – binarni sat uprav­ljan mikroupravljačkim sklopom, analogni sat te različite tehničke tvorevine izrađene tehnologijom 3D is­pisa. Tehničke tvorevine za potrebe srednjoškolskog programa STEM radionica osmislili su i izradili djelatnici Hrvatske zajednice tehničke kulture Vladimir Mitrović, Robert Sedak, Ivan Rajsz i Zvonimir Lapov-Padovan.
Polaznici STEM radionica samostalno su diza­jnirali različite ukrasne i uporabne modele te ih pripremali za ispis na 3D pisaču. Nakon modelira­nja prema zadanim elementima dizajnirali su i samostalno izradili predmete po slo­bodnom izboru.
Program STEM radionica uključio je i obaveznu „abecedu programiranja” pod vodstvom Vladimira Mitrovića koji je srednjoškolcima pribli­žio osnove procesa programiranja uporabom pro­gramskom alata Bascom.
Projektni zadatak za polaznike STEM radionica bio je Binarni sat, kućišta izrađenog od pleksiglasa i šperploče, a unu­trašnjost se slagala kroz radionice elektrotehnike i programiranja.
Uz spomenute radionice, svi polaznici STEM radionica pohađali su i radionicu robotičkih kon­strukcija te stekli osnovne kompetencije za izradu i upravljanje robotičkim konstrukcijama. Uz izra­du različitih robotičkih konstrukcija prema zada­nim predlošcima, polaznici su sastavljali robotičke konstrukcije iz odabranih konstrukcijskih eleme­nata, prema vlastitim zamislima. Usvojivši osnov­ne principe sastavljanja jednostavnijih robotičkih konstrukcija, polaznici su sastavili složeniji model, prema naputcima mentora.
Aktivnim sudjelovanjem u radionici modelarstva/maketarstva i elektrotehnike, polaznici su izradom svjetleće značke usavršili vještinu lemljenja, kako bi se što bolje pripremili za izradu kako drvenog dijela tako i upravljačkog sklopa tehničke tvorevine.
Radionica mikroupravljača kao i radionica programiranja uvela je polaznike radio­nice u svijet programiranja i osnove rada Arduino platformom. Nakon uspješnog rješavanja uvodnih zadataka, učenici su se upoznali s programskim rješenjem projektnog zadatka.
Slobodno vrijeme izvan radionica bilo je organi­zirano kroz različite sportske i zabavne aktivnosti u kojima su polaznici svakodnevno odmjeravali snage u stolnom tenisu, košarci, odbojci, nogome­tu, badmintonu te plesnim interaktivnim igrama, pod pedagoškim i liječničkim nadzorom.
Od ove godine večeri su bile ispunjene i kratkim predavanjima i/ili demonstracijama kao što je astronomija, fotografija, stop-animacija i sl.
Nadamo se da će svi naši polaznici nastaviti ra­zvijati interes prema tehnici i praktičnom radu i po povratku sa STEM radionica. Voditelji Programa će iskustva i sugestije polaznika ugraditi u plan i program za sljedeću godinu.
Veselimo se susretu sljedećeg kolovoza na STEM radionicama 2020., a dotad pratite događanja na našoj internetskoj stranici i Facebooku.

STEM RADIONICE - IZRADA PROJEKTA

BILTEN 2019. GODINA

FOTOGALERIJA

vrh stranice