XI. ljetna škola pedagoga tehničke kulture u Kraljevici od 17. – 27. kolovoza 2011.

13.05.2011.

Organizator: Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture
Mjesto i vrijeme: Nacionalni centar tehničke kulture u Kraljevici , 17. – 27. kolovoza 2011.
Rok prijave učitelja (mentora) tehničke kulture: 1. srpanj 2011.
Rok plaćanja kotizacije: 9. kolovoz 2011.

S namjerom da učiteljima tehničke kulture i voditeljima različitih izbornih i izvannastavnih aktivnosti i programa tehničke kulture omogući upoznavanje s temeljnim i novim dostignućima, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture (HSPTK) organizira različite vidove osposobljavanja. Polaznici dosadašnjih ljetnih škola bili su učitelji početnici kao i iskusni i uspješni učitelji tehničke kulture i voditelji različitih programa, sekcija i klubova mladih tehničara.

Zadaće XI. ljetne škole pedagoga tehničke kulture

 • Pomoć učiteljima tehničke kulture koji nisu kroz svoj sistem školovanja prošli klasični studij tehničke kulture,
 • Pomoć učiteljima koji su stupili u školski sustav nakon što su 2005, i 2006. godine tada svi zaposleni učitelji tehničke kulture prošli program tehničke kulture prema HNOS-u (realizacija vježbi koje učitelj treba provesti s učenicima)
 • Osposobljavanje učitelja tehničke kulture – voditelja za rad s interesnim skupinama u izbornoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima tehničke kulture u školama, KMT-a, CTK-e te ostalim organizacijama tehničke kulture
 • Osposobljavanje polaznika za pripremu učenika za školska - klupska, županijska i državno natjecanje
 • Osposobljavanje polaznika za rad s multimedijalnom opremom

Programi i sadržaj rada

 • Elektrotehnika – radionica za učitelje tehničke kulture, električne instalacije u kući i stanu. Na radionici će se spajati različiti strujni krugovi u kojima će se koristiti vodiči, osigurači (rastalni i automatski), prekidači (jednopolni, serijski, izmjenični, križni), žarulja s žarnom niti, fluo cijev, stubišni automat, senzor pokreta, električno zvonce, regulator svjetla i dr.
 • Elektronika – upoznavanja osnova elektronike kroz rješavanje primjerenih zadataka i vježbi. Izrada seta vježbi i elektroničkih sklopova s mikroupravljanjem (mikrokontrolerima).
 • Robotika - upoznavanje s temeljnim principima robotike (natjecateljske), te izrada jednostavnog i složenijeg elektroničkog sklopa. Programiranje mikroupravljača.
 • Tehničko crtanje i strojarstvo - upoznavanje s osnovama tehničkog crtanja u strojarstvu i specifičnosti tehničkog crtanja u graditeljstvu) strojarskom tehnikom, izrada mehanizama i konstrukcija primjenljivih za funkcioniranje.
 • Prometna tehnika - upoznavanje s osnovama zrakoplovnog i raketnog modelarstva. Izrada modela zrakoplova i raketa. Priprema za provođenje natjecanja u zrakoplovnom i raketnom modelarstvu.
 • Graditeljstvo, kreativna radionica - upoznavanje s osnovnim pojmovima i principima graditeljstva za izradu maketa od kartona, papira, balze, te prirodnih materijala.

Način rada

Svaki program odvija se u trajanju od 35 sati, a ostvaruje se tako da prilagođenim dnevnim rasporedom rada polaznik može tijekom ljetne škole završiti dva programa. Polaznici škole se prijavljuju za jedan do dva ponuđena programa te biraju alternativni program u slučaju nedovoljnog interesa za odabrani program. Preostalo vrijeme koristit će se za usavršavanje u konstrukciji, programiranju i pokretanju i računalom vođenih „robota“. Prema većinskom interesu polaznika moguće je organizirati petodnevno trajanje samo jednog programa i nastavak škole po drugom petodnevnom programu.

Nakon što pristignu prijave a najkasnije do 10. srpnja 2011. polaznicima će na njihove e-mail adrese biti dostavljen program ljetne škole.

Za vrijeme trajanja ljetne škole zainteresirani klubovi mogu prijaviti i shodno slobodnim kapacitetima poslati i u svojoj režiji financirati programe za učenike (broj dana sami predlažu) iz prometne tehnike, maketarstva, modelarstva, konstruktorstva, inovativnosti i slične radionice.

Smještaj i kotizacija

Rok plaćanja: 9. kolovoza 2011.
Dolazak u Kraljevicu je u vlastitoj režiji.
Kotizacija za Ljetnu školu, obuhvaća smještaj, prehranu i sav potreban materijal za izvođenje pojedinog programa, a iznosi 2.500,00 kuna te se uplaćuje do 9. kolovoza 2011.  na žiro račun: 2360000 – 1101714910
Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Zagreb, Dalmatinska 12 s naznakom Vašeg imena i prezimena te „za XI. ljetnu školu pedagoga tehničke kulture“
Važno: presliku uplatnice predati na početku škole voditelju škole!

Prijava sudionika – rok prijave: 1. srpanj 2011.

Prijavnicu možete naći ovdje.

Prijavnicu je potrebno dostaviti do 1. srpnja 2011. godine na dvije e-mail adrese:

ili poštom na adresu: Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Zagreb, Dalmatinska 12 ili na fax: 01/4846-979.

Važno

Polaznici će do 10. srpnja 2011. dobiti sve potrebe povratne informacije. Informacije o XI. ljetnoj školi bit će dostupne na internetskoj stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture: www.hztk.hr

vrh stranice