1. međunarodni seminar kajakaških i rafting trenera i sudaca u NCTK-e

14.11.2012.

1. međunarodni seminar kajakaških i rafting trenera i sudaca održat će se od 30. studenoga do 2. prosinca 2012. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici, u suorganizaciji Hrvatskog kajakaškog saveza, Kajakaške zveze Slovenije te uz značajnu potporu Kajakaškog saveza Zagreba.

Svrha seminara

 • edukacija međunarodnih i državnih kajakaških i rafting sudaca o novim Pravilima Međunarodne kajakaške federacije, IRF, a posebno o onima koja stupaju na snagu 1. siječnja 2013. godine,
 • rad i edukacija sa sustavom za mjerenje vremena i elektronska obrada rezultata na natjecanjima ALGE TIMING,
 • rad sa sustavom za online prijavu sportaša i službenih osoba ISIS,
 • učenje i usavršavanje novih tehnologija sportske pripreme sportaša,
 • kratkoročno i dugoročno planiranje treninga,
 • prehrana i suplementacija sportaša,
 • psihološka priprema sportaša.

Seminar je namijenjen sportskim trenerima, sucima i kajakaškim djelatnicima s ciljem edukacije, usavršavanja i primjene stečenih znanja i sposobnosti.
Edukacija rada sa sustavom ALGE TIMING namijenjena je organizatorima natjecanja na mirnim i divljim vodama, maratona i raftinga.

Preporučuje se da teme budu usmjerene prema planiranju i programiranju treninga vrhunskih kajakaša, obzirom na godišnji ciklus treninga ili razvoj ciljane motoričke ili funkcionalne sposobnosti.

Svi treneri i suci mogu obraditi određenu temu u kojoj će definirati problem i stručni prijedlog njegova rješavanja. Pritom je potrebno pisani tekst i prezentaciju u elektronskom obliku dostaviti poštom ili e-mailom Hrvatskom kajakaškom savezu do ponedjeljka 26. studenoga 2012. Prezentacija pojedinog rada bit će uvrštena u satnicu prema raspoloživom vremenu.
Svi radovi sa seminara biti će objavljeni u priručniku (zborniku radova), tako da je obveza svih autora da pisani materijal bude napisan kao seminarski rad u digitalnom obliku (CD ili USB-stick), a poželjno je napraviti sažetak za prezentaciju rada u Power Pointu.
Trenere i suce iz Slovenije molimo da prijavu za seminar i kotizaciju troškova rješavaju u svom nacionalnom savezu kod gospodina Andreja Jelenca.

Svrha seminara je početak zajedničke suradnje slovenskih i hrvatskih stručnjaka iz područja sporta, kondicijske pripreme i metodike treninga, a po potrebi će se organizirati svake godine po završetku kajakaške sezone. U budućnosti će se u seminar pokušati uključiti i sportski djelatnici iz regije i susjednih zemalja.

Hodogram

Okvirnu satnicu seminara pronađite ovdje, a detaljan pregled tema sa satnicom, bit će dostavljen prijavljenima nakon što svi autori potvrde svoj dolazak te dostave naslove tema i predavanja.

Smještaj i prehrana sudionika

Smještaj i prehrana sudionika biti će u hotelu Kraljevica u Kraljevici, za sve koji izvrše rezervaciju i uplatu kotizacije nacionalnim savezima do 26.11.2012.

Kotizacija

Iznos kotizacije je 445,00 kuna, a ona pokriva troškove smještaja i prehrane od petka 30.11. (ručak) do nedjelje 2.12. (ručak) (2 puna pansiona plus ručak), a uplatu molimo izvršiti na račun Hrvatskog kajakaškog saveza broj: 2340009-1110043033 (kod PBZ), OIB: 59405674619 za naznakom – „kotizacija troškova za seminar“, te ime i prezime za koga se uplata vrši.

Jedan puni pansion s boravišnom taksom je 210,00 kuna, pa ako ima onih koji će biti samo jedan dan ili dva dana bez ručka, molimo da to u prijavi naglase, s točnim datumom i vremenom dolaska i odlaska. Ručak u hotelu iznosi 35,00 kuna.

Kontakti i informacije:

 • Tomislav Crnković, mob. 00385 (0)98 981 5374, e-mail: tomislavcanoe@yahoo.com
 • Andrej Jelenc, mob. 00386 (0)41 745 112, e-mail: andrej.jelenc@kajak-zveza.si
 • Zdeslav Karlovac, mob. 00385 (0)99 6515 366, e-mail: zdeslav.karlovac@arz.hr
 • Vinko Mijočević, mob. 00385 (0)9943 088, e-mail: vinko.savez@gmail.com

vrh stranice