Aktivnosti HSUZ-a u travnju

30.04.2024.

Dana 8. travnja održana je redovna Skupština HSUZ-a online, putem Zooma, na kojoj su usvojena Izvješća o radu i Izvješće o financijskom poslovanju HSUZ-a za 2023. godinu dok je Nadzorni odbor HSUZ-a ustvrdio da je poslovanje HSUZ-a u 2023. godini bilo regularno i sukladno zakonu, bez financijskih obaveza. Zastupnicima je prezentiran rad i programske aktivnosti HSUZ-a u prošloj godini te planovi i projekcije za ovu godinu.

Od ostalih aktivnosti, u Srednjoj školi Vrbovec u Vrbovcu, 26. travnja održana je Županijska smotra Podružnice HSUZ-a Zagrebačke županije na kojoj se predstavilo 23 učeničke zadruge. Ovo je prva ovogodišnja županijska smotra ove godine, ostale županijske smotre održat će se tijekom svibnja i lipnja na kojima će se odabrati najbolje učeničke zadruge koje će nastupiti na Državnoj smotri koja će se održati koncem rujna u Poreču.

Osim priprema za županijske smotre, održan je i sastanak Podružnice HSUZ-a Splitsko-dalmatinske županije s dvije kreativno-tehničke radionice na kojima je sudjelovalo 50 voditelja učeničkih zadruga. Sve druge aktivnosti usmjerene su na pripreme županijskih smotri te organizaciju predstojećih aktivnosti HSUZ-a: Međunarodnu suradnju koja će se održati od 6. do 8. lipnja u Budimpešti, Ljetnu školu učeničkog zadrugarstva u Pučišćima početkom srpnja te Državnu smotru koja se održava u Poreču od 24. do 27. rujna.

vrh stranice