Dobitnici Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2010. godinu

21.12.2010.

Odbor za dodjelu Nagrade "Faust Vrančić" dodijelio je nagradu za životno djelo Ladislavu Keleru, umirovljenom tajniku Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije.

Odbor za dodjelu Nagrade "Faust Vrančić", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, u sastavu: prof. dr. sc. Ante Markotić, predsjednik Odbora te članovi: prof. dr. sc. Igor Čatić, prof. dr. sc. Tonko Ćurko, dr. sc. Alan Labus, mr. sc. Ivica Lovrić, prof. dr. sc. Bernardin Peroš i Ivanka Roksandić, prof., donio je na temelju članka 37. i 39. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/93., 11/94 i 38/09.) i Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture "Faust Vrančić" (Narodne novine, broj 1/94.), na sjednici održanoj 25. studenog 2010. godine Odluku o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2010. godinu.

Za izniman doprinos razvitku i unapređivanju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, za 2010. godinu, ukupno je dodijeljeno šesnaest nagrada, od toga jedna nagrada za životno djelo, deset godišnjih nagrada pojedincima i pet godišnjih nagrada pravnim osobama. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčana nagrada za životno djelo iznosi 35.000,00 kuna, a godišnja nagrada iznosi 18.000,00 kuna. Nagrađenim pravnim osobama nagrada se dodjeljuje u obliku povelje.

I. Nagradom tehničke kulture „Faust Vrančić“ za životno djelo nagrađuje se:

Ladislav Keler, umirovljeni tajnik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Osijek.


Ladislav Keler rođen je u Osijeku 22. svibnja 1937. godine, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Na Pedagoškoj akademiji u Osijeku apsolvirao je na grupi fizika tehnički odgoj. Tehnikom se bavi profesionalno i hobistički gotovo šezdeset godina kroz radioamatere, foto i video tehniku, elektroniku i informatiku u Narodnoj tehnici, a kasnije u Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske županije. Bio je prvi direktor „Filmoteke Osijek“ u kojoj je prikupljao filmsku dokumentacijsku građu i sudjelovao u snimanju zapisa o važnim događanjima u Osijeku, pokrenuo mikrofilmske djelatnosti, uveo nove tehnologije u prosvjetne institucije. Od 1980. do 1990. godine dao je značajan doprinos u uvođenju informatičkih sadržaja u rad udruga, a kao član Komisije za razvoj Narodne tehnike Jugoslavije 1988. godine bio je voditelj delegacije i izložbenog prostora Jugoslavije na izložbi nastavne opreme i elektronike u Pragu. Na temeljima koje je postavio Ladislav Keler, formiran je Centar tehničke kulture u Osijeku sa ciljem okupljanja nadarene djece. Danas je Ladislav Keler u mirovini, a kao volonter djeluje u Video klubu „Mursa“, Informatičkom klubu „Osijek“, član je Upravnog vijeća Informatičke škole „TEMA“ i Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije. Između ostalih priznanja, Ladislav Keler dobitnik je plakete Kino saveza Jugoslavije (1979.), nagrade Narodne tehnike Hrvatske (1982.), diplome Pokreta „Nauka mladima“ Hrvatske (1988.), priznanja HZTK (1996.) i povelje HZTK (2006.).

II. Godišnjom nagradom tehničke kulture "Faust Vrančić" nagrađuju se:

 1. Zdenko Bogadi, umirovljenik i tajnik Zajednice tehničke kulture Kutina, Kutina
 2. Bogomir Hren, dipl. ing. strojarstva Agencije za tehničko-tehnološka istraživanja i razvoj, Zagreb
 3. Ivan Knok, ing. građ. iz tvrtke Radnik d. d., Križevci i predsjednik Zajednice tehničke kulture Križevci, Križevci
 4. Branko Lovrić, viši športski trener kajakaštva i kanuistike, tajnik Hrvatskoga kajakaškog saveza, Zagreb
 5. Vojislav Raušević, tajnik Udruge inovatora Hrvatske, Zagreb
 6. Danijela Naranđa, profesorica informatike i računalstva Srednje škole Prelog, Prelog
 7. Martin Olujić, nastavnik tehničke kulture i fizike Osnovne škole Kman-Kocunar, Split
 8. Stjepan Šalković, dipl. informatičar Srednje škole Krapina, Krapina
 9. Ivan Vlainić, stručni učitelj elektrostrojarske grupe predmeta Srednje strukovne škole Samobor, Samobor
 10. Ivica Tomić, instruktor tehničkih aktivnosti u Zagrebačkom foto kino savezu, Zagreb.

III. Godišnjom nagradom tehničke kulture "Faust Vrančić" za pravne osobe nagrađuju se:

 1. Zvjezdano selo Mosor - Znanost, kultura, umjetnost, Split
 2. Astronomsko društvo "Anonymus", Valpovo
 3. Društvo pedagoga tehničke kulture Istarske županije, Pula
 4. Klub mladih tehničara Osnovne škole Dubovac, Karlovac
 5. Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod.
vrh stranice