Glasanje za kandidate HZTK u Savjetu za razvoj civilnoga društva

12.02.2020.

Upravni odbor HZTK predložio je Hrvoja Nekića i Željka Krnjajića za člana i zamjenika člana novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva u području  tehničke kulture za razdoblje od 2020. do 2023. godine. Popunjeni glasački listić zajedno s ispisom iz Registra udruga šalje se isključivo poštom Uredu za udruge Vlade RH do utorka, 25. veljače 2020.

Svaka udruga, zajednica ili nacionalni savez tehničke kulture ima pravo glasati za samo jedan predloženi par u području tehničke kulture - području djelovanja za koje je registrirana, što se dokazuje ispisom iz Registra udruga i preslikom statuta (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga).

Glasački listić  potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za člana i zamjenika člana. Glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para, te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasa.
Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti  ispis iz Registra udruga  i presliku statuta udruge (samo za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga!), kao dokaz o području djelovanja organizacije.

Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s ispisom iz Registra udruga pošaljete isključivo poštom do 25. veljače 2020. s naznakom:

''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA – NE OTVARATI''  na adresu:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4, 10000 Zagreb

Detaljnije informacije sa životopisima predloženika dostupne su na stranici Ured za udruge Vlade RH

vrh stranice