Izabrani članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva

16.03.2010.

Od ove godine predstavnici tehničke kulture u Savjetu za razvoj civilnog društva su Dragan Milec i Jasna Malus Gorišek.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je krajem prosinca 2009. pozvao sve registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da istaknu kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Savjet za razvoj civilnog društva je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje na razvoju primjene i učinkovitosti Programa suradnje Vlade RH i nevladinog sektora, na provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje. Zadaće Savjeta su očitovanja Vladi RH o nacrtima propisa koji se odnose na razvoj civilnoga društva i organiziranje uključivanja organizacija civilnoga društva u rasprave, suradnja pri planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora iz sredstava državnog proračuna, sudjelovanje u utvrđivanju prioriteta za korištenje pretpristupnih programa i fondova Europske unije i dr.

Predstavnici udruga u Savjetu dolaze iz dvanaest područja: demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja, djelovanje mladih, djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata, kultura, skrb o djeci, skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb, šport, tehnička kultura, zaštita i promicanje ljudskih prava, zaštita okoliša i održivi razvoj, zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja.

Nakon provedenog postupka isticanja kandidata, od 16. veljače do 3. ožujka 2010. bio je otvoren rok za dostavu glasačkih listića, a svaka udruga mogla je odabrati samo jednog predstavnika i njegovog zamjenika. Za istaknute kandidate i njihove zamjenike pristiglo je ukupno 697 važećih glasačkih listića. Najviše glasačkih listića dostavljeno je u području tehničke kulture (glasački listići 194 udruge), a kandidati Hrvatske zajednice tehničke kulture Dragan Milec i Jasna Malus Gorišek osvojili su najviše glasova udruga (140 glasačka listića) te će biti članovi Savjeta tri godine.

vrh stranice