Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić" za 2015. godinu

07.09.2016.

Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić" raspisao je 6. rujna 2016. godine Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić" za 2015. godinu. Natječaj je otvoren do 6. listopada 2016. godine. 

Na temelju Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić" (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić" raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić" za 2015. godinu

Odbor poziva građane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić" (u daljnjem tekstu: Nagrada) za 2015. godinu i to za:

  • Nagradu tehničke kulture „Faust Vrančić" za životno djelo i
  • Godišnju nagradu tehničke kulture „Faust Vrančić".

Nagrada tehničke kulture „Faust Vrančić" za životno djelo dodjeljuje se istaknutom pojedincu za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo je, uz navedeno, dugotrajnije djelovanje u tehničkoj kulturi tijekom profesionalne karijere ili tijekom rada u udrugama tehničke kulture.

Godišnja nagrada tehničke kulture „Faust Vrančić" dodjeljuje se pojedincima, skupinama pojedinaca, udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama:
za izniman doprinos razvoju i unaprjeđivanju tehničkoga odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebno mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u prirodoslovnim, tehničkim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje osposobljavanje i usmjeravanje za izbor zanimanja u području prirodoslovlja i tehnike;

  • za razvoj i unaprjeđivanje inventivnoga rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj;
  • za iznimne rezultate ostvarene u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj u tehničkim, tehničko-kulturnim i tehničko-sportskim područjima tehničke kulture;
  • za popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike te poticanje sklonosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
  • za zapažen pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture Republike Hrvatske;
  • za zapažena postignuća u međunarodnoj promidžbi tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama.

Nagrađenim pojedincima i skupinama pojedinaca Nagrada se dodjeljuje u novcu i u obliku povelje o dodjeli Nagrade, a nagrađenim udrugama tehničke kulture, ustanovama i drugim pravnim osobama samo u obliku povelje o dodjeli Nagrade.

Prijedlog se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje treba dostaviti uz prijedlog.

Obrazloženi prijedlozi sa svim prilozima dostavljaju se na adresu:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić, Zagreb, Donje Svetice 38.

Natječaj je otvoren do zaključno 6. listopada 2016. godine.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ako je prijedlog upućen preporučenom poštom, dan predaje na pošti smatra se danom predaje Odboru.

Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

vrh stranice