Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2017.

22.09.2016.

Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK) je donio Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2017. godini. Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem HZTK-e  i nacionalnih saveza tehničke kulture.

 

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: HZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije Državnog proračuna za 2017. godinu u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A577028 - Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (Narodne novine, broj 26 od 24. 3. 2016.) Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj na 11. sjednici održanoj 9. rujna 2016. godine donosi

ODLUKU
o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2017. godini


I. Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2017. godini s ukupnim planiranim/očekivanim iznosom od 16.500.000,00 kuna.

II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture www.hztk.hr 23. rujna 2016. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim nacionalnim savezima tehničke kulture.

III. Rok za prijavu prijedloga programa je 2. studenoga 2016. godine.

IV. Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:

 1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2017. godini
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrasci:
  a) Obrazac opisa programa
  b) Obrazac proračuna programa
  c) Obrazac popisa prijedloga programa s traženim iznosima
  d) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  e) Obrazac izjave o partnerstvu
  f) Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora
  g) Obrazac životopisa voditelja aktivnosti u kojima su primarni korisnici djeca i mladi
  h) Obrazac za vrednovanje programa


Predsjednik HZTK
Ivan Vlainić, v.r.

Urbroj: 01/1-191/5-16
Zagreb, 23. rujna 2016.

vrh stranice