Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi u 2021.

01.06.2020.

Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj 9. sjednici održanoj u Kraljevici 29. svibnja 2020. godine donosi Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2021. godini.


 

 

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: HZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije Državnog proračuna za 2021. godinu u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A577028 - Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (Narodne novine, br. 117/2019.) i iz prenesenih sredstava iz 2020. godine za aktivnost A577028, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj 9. sjednici održanoj u Kraljevici 29. svibnja 2020. godine donosi Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2021. godini.
Odluka o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2021. godini

 

 

 

 

 

I. Dokumenti koji su sastavni dio ovog  Javnog poziva su:

1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2021. godini 

2. Upute za prijavitelje3. Obrasci:

a) Obrazac opisa programa

b) Obrazac proračuna programa

c)Obrazac popisa prijedloga programa s traženim iznosima

d) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

e) Obrazac izjave o partnerstvu

f) Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora

g) Obrazac životopisa voditelja edukativnih aktivnosti (edukatora)

h) Obrazac izjave o suglasnosti ovlaštene osobe za uvid u kaznenu evidenciju

i) Obrazac izjave o suglasnosti voditelja programa za uvid u kaznenu evidenciju 

j) Obrazac za vrednovanje programa

k) Popis za provjeru administrativnih uvjeta Javnog poziva 

vrh stranice