Natječaj HBOR-a „Novi pogledi – inovativnost i izvrsnost u obrazovanju, kulturi i umjetnosti"

09.05.2016.

Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) je objavila javni natječaj za pomoć u provedbi i realizaciji projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupi i originalnosti. Rok prijave je 30. svibnja 2016.

HBOR je razvojna i izvozna banka, te izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske u 100%-tnom državnom vlasništvu, koja potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak. Kontinuirano ugrađujući kriterije održivosti i društveno odgovornog poslovanja u svoje procese upravljanja HBOR vodi računa o utjecaju koje projekti koje financira imaju na okoliš i zajednicu.

Cilj ovog natječaja je pomoći provedbu i realizaciju projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupu i originalnosti u okviru sljedećih Programskih područja financiranja:

  1. INOVATIVNOST U KULTURI I UMJETNOSTI
  2. OBRAZOVANJE I ZNANOST – POTICANJE INOVATIVNOSTI, TALENATA I IZVRSNOSTI

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao: udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, koje djeluju najmanje 2 godine (koji su predali financijska izvješća Ministarstvu financija za 2014. i 2015. godinu) i kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja.

Svaka od navedenih organizacija civilnoga društva ima pravo prijave jednog projekta u sklopu ovog natječaja. Razdoblje u kojem se projekt mora provesti je godina dana od potpisa Ugovora o donaciji.

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnoga društva koje ispunjavaju natječajem propisane uvjete, a rok za prijavu na natječaj je 30. svibnja 2016. godine.

Više informacija o natječaju kao i prijavni obrasci mogu se pronaći ovdje.

vrh stranice