Natječaj Nizozemske ambasade – MATRA program

10.05.2011.

Od 1991. godine Nizozemska kroz „Fond za dobro upravljanje“ u sklopu programa MATRA financira razvoj civilnog društva u tranzicijskim državama.

U Hrvatskoj je od 1996. uloženo oko 12 milijuna € u 28 MATRA projekata i to u području zaštite zdravlja, ljudskih prava, obrazovanja, zaštite okoliša i drugih.

MATRA/KAP slijedi glavna područja programa „MATRA Dobro upravljanje“ te predstavlja poseban program/fond za podršku malim projektima čiji su nosioci različite socijalne grupe ili pojedinci iz zemalja u razvoju. Cilj programa je pružiti podršku manjim lokalnim inicijativama, s naglaskom na ranjive društvene skupine.

Tijekom cijele 2011. godine udruge mogu prijavljivati projektne prijedloge izravno Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske u Zagrebu. Program MATRA KAP za ovu godinu obuhvaća sljedeće teme: zakonodavstvo i pravo, ljudska prava, nacionalne manjine i mediji te rad, socijalna politika i skrb.

Projekti traju godinu dana, a iznos koji se može dodijeliti po projektu je od 10.000 – 15.000 Eura. Rok prijave traje dok se sredstva ne utroše.

Način prijave je putem MATRA KAP upitnika koji je potrebno ispuniti na engleskom jeziku, priložiti tablicu proračuna u kunama i poslati na dvije adrese elektronske pošte:

vrh stranice