Natječaj za donaciju usluga ACT Printlaba – rok prijave: 15. 6. 2013.

03.06.2013.

ACT Printlab d.o.o. u vlasništvu udruge Autonomni centar – ACT, sukladno svojoj misiji, raspisuje natječaj za usluge udrugama u 2013. godini.

Na natječaj se mogu javiti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da su upisane u registar neprofitnih organizacija (RNO broj),
 • da djeluju manje od dvije godine,
 • da imaju maksimalno jednog zaposlenika/cu,
 • da su imale godišnji prihod u 2012. godini do 300.000,00 kn.

Predmet natječaja

Predmet natječaja je donacija određenih usluga ACT Printlab d.o.o. udrugama koje rade na području socijalnog zapošljavanja i razvoja društvenog poduzetništva.
Prijavljeni projekti trebaju zadovoljiti kriterij neposredne ili posredne koristi za lokalnu zajednicu i inovativnosti u rješavanju problema.

Udruge se mogu prijaviti na natječaj za jednu od navedenih usluga:

 • IZRADA INTERNET STRANICE udruge ili projekta - uključuje analizu, izradu strategije komunikacije,
 • web dizajn i implementaciju sustava za samostalno upravljanje sadržajem sa osnovnim funkcijama
 • (samostalno dodavanje i uređivanje stranica i članaka, administracija korisnika, kategorija i komentara).
 • DIZAJN LETKA – 1 usluga
 • DIZAJN PLAKATA / OGLASA – 1 usluga
 • IZRADA ANIMIRANIH WEB BANNERA - 2 usluge
 • DIZAJN I IZRADA BEDŽEVA – 350 bedževa promjera 37 mm ili 400 bedževa promjera 25 mm
 • DIZAJN I IZRADA ROLL-UP BANNERA – 1 komad, dimenzije 100 x 200 cm, punobojni print na PVC papir.

ACT Printlab d.o.o. ukupno će donirati usluge u vrjednosti 25.225,00 kn.

Prijave

Svaka udruga ima pravo na natječaj poslati samo jednu prijavu za jednu uslugu. Ako udruga pošalje više od jedne prijave, sve će biti odbijene zbog nepoštivanja uvjeta natječaja.

Rok za prijave je 15. lipnja 2013. godine.

Ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) obrazac za prijave treba poslati isključivo poštom na adresu: ACT Printlab d.o.o., Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec, uz napomenu «Natječaj za usluge u 2013. godini».

Zakašnjele prijave (s poštanskim žigom nakon 15. lipnja 2013. godine), prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, prijave pisane rukom i/ili pisaćim strojem, prijave koje neće biti poslane na propisanom obrascu ACT Printlab-a ili prijave koje nisu u skladu s propisanim uvjetima natječaja, neće se razmatrati. Natječajnu dokumentaciju ne zaprimamo u uredu ACT Printlab-a.

Obrazac za prijavu dostupan je isključivo na ovoj internetskoj stranici ACT Printlaba d.o.o.

vrh stranice