Osvojite edukaciju o internetskom marketingu u Zagrebu od 1. do 5. srpnja 2013.

03.06.2013.

Ured za udruge nagradit će 15 udruga koje sudjeluju na Danima otvorenih vrata udruga besplatnom edukacijom o internetskom marketingu za neprofitne organizacije.
Rok prijave je 19. lipnja 2013.

Kako bi udrugama koje su pokazale spremnost da sudjeluju na Danima otvorenih vrata udruga i imaju projektnu ideju koju bi željeli financirati putem donacija građana pružili podršku u prezentaciji rada udruge, Ured za udruge Vlade RH uz potporu TACSO ureda u Hrvatskoj nagradit će 15 udruga besplatnom edukacijom o internetskom marketingu za neprofitne organizacije.

Po jedan polaznik iz svake nagrađene udruge će sudjelovati na Algebrinoj radionici pod nazivom „Internetski marketing za neprofitne organizacije“ u trajanju od 32 školska sata koja će se održati od 1. do 5. srpnja 2013. u Zagrebu. Sadržaj radionice će uključivati nastavne cjeline korisne za promociju aktivnosti/projekata udruga (izrada strategije za komunikaciju na društvenim mrežama, priprema PR materijala, facebook i twitter komunikacija, osnove persuazivne komunikacije, osnove pisanja za web…). Organizatori su u mogućnosti pokriti troškove smještaja za odabrane polaznike radionice izvan Zagreba. Udruge će nakon edukacije imati priliku dobiti potporu u organizaciji internetske kampanje prikupljanja donacija građana.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti sve udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje su prijavile svoje sudjelovanje na Danima otvorenih vrata udruga 2013. i koje imaju projektnu ideju koju bi željeli financirati putem donacija građana. Ispunjeni obrazac za prijavu za edukaciju potrebno je poslati isključivo elektroničkom poštom na adresu iva.rasic@uzuvrh.hr, zaključno do 19. lipnja 2013.

Procjenu prijava vršit će povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge, ureda Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u IPA zemljama (TACSO) i udrugom Doniralica. Glavni kriteriji za procjenu prijava bit će: način na koji je udruga osmislila Dan otvorenih vrata i privukla interes građana u svojoj lokalnoj zajednici, ponuđeni sadržaj, broj posjetitelja, popraćenost na društvenim mrežama i lokalnim medijima, kvaliteta prijavljenog projekta za crowdfunding kampanju te potreba udruge za edukacijom. Po završetku evaluacije, rezultati će biti objavljeni 24. lipnja 2013. na internetskoj stranicama Ureda, portalu Dana udruga, stranici TACSO ureda i facebook stranici Dana otvorenih vrata udruga 2013.
Sve odabrane udruge će o datumima održavanja edukacije i kampanje biti obaviještene elektroničkom poštom i telefonskim putem.

Program radionice i prijavnicu preuzmite ovdje.

vrh stranice