Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi u 2022. godini

01.07.2021.

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: HZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/2015., 37/2021.) te na temelju projekcije Državnog proračuna za 2022. godinu u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A577028 - Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (Narodne novine, br. 135/2020.) i iz prenesenih sredstava iz 2021. godine za aktivnost A577028, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj 16. sjednici održanoj od 16. do 19. lipnja 2021. godine donio je Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2022. godini

Odluka o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2022. godini
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2022. godini
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa
Obrazac proračuna programa
Obrazac popisa prijedloga programa s traženim iznosima
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora
Obrazac životopisa voditelja edukativnih aktivnosti (edukatora)
Obrazac izjave o suglasnosti ovlaštene osobe za uvid u kaznenu evidenciju
Obrazac izjave o suglasnosti voditelja programa za uvid u kaznenu evidenciju
Obrazac za vrednovanje programa
Popis za provjeru administrativnih uvjeta Javnog poziva
vrh stranice